Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Feinheit; Feinkorn; Feinmahlung do češtiny


e Feinheit = ryzost, zrnění, důkladnost, přesnost, čistota

s Feinkorn = jemná frakce, uhelná drť, jemnozrnná frakce, drobné uhlí (drť uhelná do 10 mm), jemná muška, prosev

e Feinmahlung = pulverizace (rozmělnění na prach, jemné mletí), jemné rozmělnění, rozmělnění na prach, rafinace, domílání, jemné mletí


Next: Feinstruktur; Feld; Felder    fremd; fremdartig; Fremde