Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Erweiterung; Erwerb; erwerben do češtiny


e Erweiterung = zvětšení (rozšíření), dobrání, expander, prodloužení (dopravních cest), roztažení, rozšiřování, dostavba, doplnění, extenze, šíření

r Erwerb = získání, získávání, vydělání, vydělávání, akvizice, řemeslo, živnost, zisk, výdělek, koupě, aktivizace, nabývání (fondy)

erwerben = nabýt, nabývat, získat, zasloužit se, dobýt, získávat, koupit, vyzískat


Next: erwerbsunfähig; Erwerbung; erwidert    Fertigkeit; fertigmachen; Fertigmachen