Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Erwählung; erwähnen; erwähnt do češtiny


e Erwählung = vyvolení, předurčenost, vyvolenost, volba, předurčení

erwähnen = uvést, podotknout, připomenout, vzpomínat, vzpomenout, být uveden, podotýkat, připomínat, zmíníme, uvedete

erwähnt = uvedl, uveden, uvedený, zmiňuje, zmínil, zmíněný, jmenovaný, podotýká, podotkl, uvedeny, vzpomenutý, jmenoval


Next: erwähnte; erwähnten; erwärmen    fernerhin; Ferngespräch; Fernmeldesatellit