Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Erfüllung; ergaben; ergattert do češtiny


e Erfüllung = plnění, vyplnění, zaplnění, naplnění, pojistné plnění, provedení - mj., splněný

ergaben = vyplývá, vyplynulo, vycházelo najevo, podrobil se, oddal se, vzdal se, vyplýval

ergattert = ulovil, uloven, chytí, chytil, chycen, sežene, sehnal, sehnán


Next: ergänzen; ergänzend; ergänzte    Etikette; etikettieren; etwa