Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Erdrutsch; Erdschluss; erdulden do češtiny


r Erdrutsch = sesutí půdy, sesouvání půdy, zemní sesuv, sesuv, sesouvání, zřícení, výmlatek

r Erdschluss = spojení se zemí, zemní zkrat, uzemnění, ukostření, spojení

erdulden = snášet, strpět, vytrpět, přetrpět, trpět, zkoušet, zakoušet, zkusit


Next: erduldet; Erdungsleiter; Erdwall    erwiesen; erwirken; erwirtschaften