Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Erbauung; erbärmlich; erbeben do češtiny


e Erbauung = zbudování, povznesení, stavění, vnitřní povznesení, vybudování

erbärmlich = bídný, bědný, ubohý, politováníhodný, chatrný, zbědovaný, zubožený, ubožácký, hanebný, bídně

erbeben = třást se, zachvět se, zatřást se, se zachvět, se chvět, rozechvět se, otřást se


Next: Erben; erbeten; erbetteln    Erwählung; erwähnen; erwähnt