Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Elektrodenhalter; Element; elementar do češtiny


r Elektrodenhalter = elektrodové kleště, svařovací kleště, držák elektrod, závěs elektrody, závěs elektrod

s Element = začátky, element, živel, přírodní živel, prvek, chemický prvek, článek, galvanický článek, člen, díl, dílec, součástka

elementar = živelní, živelný, prvotní, začáteční, prvopočáteční, základní, pudový, prostý, náhodný, živelně


Next: Elemente; elend; Elend    ergänzen; ergänzend; ergänzte