Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Eitelkeit; Ekel; ekelhaft do češtiny


e Eitelkeit = lichost, planost, marnivost, ješitnost, samolibost

r Ekel = odpor, ošklivost, nechuť, nevole, nevolnost

ekelhaft = odporný, nepříjemný, ošklivý, odporně, protivný


Next: Elastizität; elegant; Elektrik    erfunden; erfüllen; erfüllt