Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Einzugsbereich; Einzugsgebiet; Eisbrecher do češtiny


r Einzugsbereich = oblast vtahování, sběrná oblast, spádová oblast, oblast ovlivnění, zájmové území, poříčí

s Einzugsgebiet = povodí, sběrné území, spádový obvod, infiltrační oblast, oblast vtahování, zájmová oblast, spádová oblast, zájmové území

r Eisbrecher = ledolam, ledolom, kobyla, ledoborce, ledolamy


Next: Eisdecke; Eisen; Eisenbahnkesselwagen    erfordert; erforderte; erforschen