Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Einzelpreis; Einzelteil; Einzelverkauf do češtiny


r Einzelpreis = cena za jednotku, cena jednotlivého kusu, cena za kus, maloobchodní cena, spotřebitelská cena

r Einzelteil = jednotlivá součástka, jednotlivý díl, součást, dílec, díl, prvek, dílek, součástka

r Einzelverkauf = prodej v malém, drobný prodej, prodej po kuse, maloprodej, maloobchodní prodej


Next: einziehbar; einziehen; Einziehen    erfolgen; erfolglos; Erfolglosigkeit