Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Einfriedung; einfrieren; Einfuhr do češtiny


e Einfriedung = hradba, ohrada, ohražení, oplocení, plot, zahrazení, zahájení

einfrieren = zmrznout, zamrzat, ztuhnout, zmrazit, mrazit, zmrazovat, zamrazovat

e Einfuhr = dovážení, přívoz (zboží), import, dovážené zboží, importované zboží


Next: einfügen; Einfügen; Einfügung    einverstanden; Einwaage; einwandfrei