Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Einflussfaktor; Einflussgröße; einfordern do češtiny


r Einflussfaktor = ovlivňující činitel, faktor, koeficient, parametr, činitel

e Einflussgröße = ovlivňující činitel, veličina vykonávající vliv, veličina vykonávající rušivý vliv, činitel (mající vliv nač), faktor, koeficient, parametr

einfordern = vymáhat, požadovat, vyžadovat, vyžádat, domáhat se úhrady - volně, požadovat úhradu - volně, vyžádat, vyžadovat (4. p.)


Next: Einfriedung; einfrieren; Einfuhr    Einverleibung; Einvernehmen; einvernehmlich