Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Durchlass; durchlassen; Durchlauf do češtiny


r Durchlass = splav, průchod, propouštění, podchod, prostup, podjezd (pod tratí), propustek, otvor, propustnost, průtok

durchlassen = nechat projet, propustit, propouštět, cedit, procedit

r Durchlauf = průtok, průlet, průchod, podsítné, průjezd, protékání, proběhnutí, přetáčení, běh, chod, provedení, zpracování


Next: Durchlaufbetrieb; durchlaufen; durchlaufend    eingestrichen; eingestuft; eingestürzt