Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Durchgänger; durchgängig; durchgebrochen do češtiny


r Durchgänger = uprchlík, zběh, zběhové, ulejvák, splašený kůň

durchgängig = všeobecný, obecně platný, bezvýjimečný, vesměs, všichni, průchodní, obecný, naskrze, prostupný, průchozí, celkový, stálý

durchgebrochen = prolomen, pronikl, probořil, prorazil, prorazila, prolamovaný, prolomený


Next: durchgeführt; durchgehen; Durchgehen    eingeschnitten; eingeschränkt; eingeschrieben