Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Durchführung; Durchgang; Durchgangsstraße do češtiny


e Durchführung = provádění, uskutečnění, vykonání, realizace, dokončení, dovršení, průchodka, průchodkový izolátor, izolační průchodka, průchodka kabelu, konání, vykonávání

r Durchgang = průchod, tranzit, prostup, průjezd, odbavení, průchod (pro chodce), ulička, ulička (mezi sedadly), průvoz, pasáž, průchodiště, průchozí otvor

e Durchgangsstraße = tranzitní silnice, dálková silnice, dálková komunikace, průjezdová komunikace, průtah, průchozí silnice


Next: Durchgangsverkehr; Durchgangszug    eingereiht; eingerichtet; eingerückt