Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Duplexbetrieb; Duplikat; duplizieren do češtiny


r Duplexbetrieb = obousměrný provoz, duplexový provoz, duplex, provoz pracující duplexním pochodem, současná protisměrná výměna, jednosměrný provoz

s Duplikat = druhopis, opis, kopie, druhý exemplář, exemplář, průpis, stejnopis, výtisk, druhé vyhotovení

duplizieren = udělat dvojmo, duplikovat, kopírovat, rozmnožovat, zdvojovat


Next: durch; durcharbeiten; durchaus    eingebracht; eingefallen; eingefädelte