Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Dummkopf; dumpf; Dumpfheit do češtiny


r Dummkopf = pitomec, prosťáček, blbec, trouba, tupec, ťulpas, ťululum

dumpf = temný, tlumený, ztlumený, přidušený, nejasný, zatuchlý, dusný, otupělý, zpitomělý, mdlý, nelesklý, ponurý

e Dumpfheit = tlumenost, stísněnost, kalné vědomí, bezútěšnost, dusnost, otupělost, temnost


Next: Dumping; dunkel; Dunst    eingeäschert; eingeätzt; eingebaut