Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Duldung; dumm; Dummheit do češtiny


e Duldung = trpění, snášenlivost, břemeno věcné, věcné břemeno, přípustnost, strpění, strpění (k pobytu v zemi), prozatímní doklady k pobytu, strpení, tolerance

dumm = omezený, blbý, pitomý, tupý, hloupoučký, hloupě

e Dummheit = omezenost, pitomost, ukvapenost, nerozvážnost, blbost, přihlouplost


Next: Dummkopf; dumpf; Dumpfheit    Eingabetaste; Eingang; Eingangshalle