Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Duktus; dulden; Duldsamkeit do češtiny


r Duktus = tahy písma, rysy písma, povaha písma, kanálek, vývod

dulden = strpět, snášet, snést, vytrpět, tolerovat

e Duldsamkeit = shovívavost, tolerance, trpělivost, tolerantnost, snášelivost


Next: Duldung; dumm; Dummheit    Einführungskurs; einfüllen; Eingabe