Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Depotgebühr; Depression; deprimieren do češtiny


e Depotgebühr = poplatek za spravování, poplatek za uložení cenných věcí, skladištní poplatek za uschování, depozitní poplatek, poplatek za depot

e Depression = tlaková níže, podtlak, skleslost, ochablost, hospodářská tíseň, duševní skleslost, sklíčenost, snížení, krize, proláklina, stísněnost, propadlina

deprimieren = skličovat, zlomit, stísnit, sklíčit, tísnit


Next: derartig; derartige; derartiges    durchhecheln; durchkommen; durchkreuzen