Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Deklination; Dekontamination; Dekoration do češtiny


e Deklination = skloňování, deklinace hvězdy, odchýlení (hvězdy), odklon, magnetická deklinace, úchylka (magnetické střelky)

e Dekontamination = odměření, dezaktivace, čištění od radioaktivních zplodin, odmoření, očištění od nebezpečných látek, odmořování

e Dekoration = ozdoba, výzdoba, dekor, scénická výprava, kulisy, dekorování, vyznamenání, řád, čestný odznak, dekorování dislokací


Next: dekorieren; dekoriert; Dekret    Durchbiegung; Durchbildung; durchblasen