Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Dehydratation; Deich; dein do češtiny


e Dehydratation = odvodnění, dehydrace, ztráta vody, dehydratace, odvodnění (vysycháním)

r Deich = násep, násyp, ochranná hráz, vodní hráz, hrázka

dein = tvoje, tvé, svůj, svoje, své


Next: deine; Deine; deinen    Dumping; dunkel; Dunst