Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Degradation; dehnbar; Dehnbarkeit do češtiny


e Degradation = postupné zhoršování, odbourání, rozklad, snížení hodnosti, zbavení hodnosti, hodnostní snížení

dehnbar = tažný, vláčný, rozpínavý, roztažný, kujný, elastický, pružný

e Dehnbarkeit = roztažitelnost, roztažlivost, rozpínavost, průtažnost, tažnost, protažitelnost, elasticita, pružnost, duktilita, roztaživost, pevnost v tahu


Next: dehnen; Dehnung; Dehnungsfähigkeit    Duckmäuser; Duft; duftig