Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Deformierung; defraudieren; Degen do češtiny


e Deformierung = deformování, znetvoření, zkřivení, změna tvaru, znetvořenina

defraudieren = zpronevěřit, degradovat, upadat, zbavit hodnosti, zpronevěřovat

r Degen = dýka, bohatýr, hrdina, rek, vysloužilý bojovník


Next: Degradation; dehnbar; Dehnbarkeit    Dualismus; Dublette; dublieren