Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Deflektor; Deformation; Deformationsmesser do češtiny


r Deflektor = odchylovací deska, přivírací klapka, regulátor tahu, větrací hlavice, odchylovací klapka, odrážeč, odchylovací zařízení, odsávací zařízení, odražeč

e Deformation = přetvoření, zkreslení, změna tvaru, znetvoření, znetvořenina, deformování, přetvoření tvaru

s Deformationsmesser = měřič deformace, měřič deformace, přístroj k měření deformace, průtahoměr, extenzometr, průtokoměr, tenzometr


Next: Deformierung; defraudieren; Degen    Drücker; drückt; dual