Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Bruchkante; Bruchlast; Bruchlinie do češtiny


e Bruchkante = přerušovaná čára, zálom, hrana zalomení, přerušovací čára, zalomená hrana

e Bruchlast = zatížení lomem, mezní zatížení, lomové zatížení, zatížení na mezi porušení, zatížení při přetržení

e Bruchlinie = lomová čára, čára přerušení, závalová fronta, linie závalu, lomná čára, linie lomu, přerušovaná čára, křivka lomu, přerušovací čára, čára zlomu, zlomová čára


Next: bruchsicher; Bruchsicherheit; Bruchstein    delikat; Delikatesse; Delikt