Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Bruchfestigkeit; Bruchfläche; Bruchgrenze do češtiny


e Bruchfestigkeit = napětí na mezi pevnosti, pevnost (mez pevnosti), odolnost proti lomu, mezní pevnost, skutečná pevnost, lomové napětí, nosnost, pevnost trhací, trhací pevnost, pevnost lomu, pevnost při přetrhu, pevnost v tahu

e Bruchfläche = lomová plocha, lom (plocha lomu), závalová plocha, povrch lomu, zlom, ulomená plocha, zlomová plocha, smyková plocha, přerušovací čára, lomná plocha, skluzná plocha


Next: Bruchkante; Bruchlast; Bruchlinie    Delegation; delegieren; delegiert