Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Bösartigkeit; Böschung; Böschungswinkel do češtiny


e Bösartigkeit = zlý povaha, zhoubnost, škodlivost, malignita, zlomyslnost, zlostnost, zlobnost

e Böschung = spád, sklon, stráň, ústup (svah), úbočí, svah zemního tělesa, násep, násyp, hráz, škarpa

r Böschungswinkel = svahový úhel (svahu), úhel svahu, úhel nájezdu, nájezdový úhel, sklon zeminy, úhel navršení, úhel sklonu svahu


Next: böse; böswillig; brach    Dauerbeanspruchung; Dauerbelastung