Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Binnenverkehr; Birne; bisher do češtiny


r Binnenverkehr = místní doprava, vnitrostátní doprava, vnitrostátní přeprava, lokální doprava, místní přeprava

e Birne = hrušeň, hruškovité těleso, baňka žárovky, žárovka, lebka, palice, konvertor, tělo soudku, baňka

bisher = posud, doposud, doposavad, až dosud, potud, až potud, až sem, do té doby - mj.


Next: Biskuit; Biss; bissig    brüten; Bube; Bubenstreich