Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Bindungskraft; binnen; Binnenschifffahrt do češtiny


e Bindungskraft = pojivost, vaznost, vazební síla, vazebná síla, vazná síla

binnen = za (4. p.), po dobu, do, mezi, během

e Binnenschifffahrt = říční plavba, vnitrozemská lodní doprava, říční lodní doprava, říční vnitrozemská plavba, vnitrozemská vodní doprava


Next: Binnenverkehr; Birne; bisher    brüsk; Brüstung; Brüstungsmauer