Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Binders; Bindestoff; Bindestrich do češtiny


Binders = kravaty, vazníku, žacího vazače, vazače, pojiva, tmelu

r Bindestoff = lepidlo, maltovina, pojidlo, spojovací prostředek, tmel

r Bindestrich = pomlčka, dělicí čárka, divis, spojovník, rozdělovací čárka


Next: Bindfaden; Bindigkeit; Bindung    Brühe; brühen; Brühen