Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Bildfunk; Bildgröße; bildsam do češtiny


r Bildfunk = telefoto, faksimile, dokumentová obrazová telegrafie, obrazová telegrafie, přenos obrazů, telefax, radiofoto, radiofotografie, radiofototelegraf

e Bildgröße = velikost obrazu, formát obrazu, rozměr snímku, obrazová velikost, rozměr ilustrace (reprodukce, obrázku)

bildsam = tvárlivý, poddajný, schopný vzdělání, schopný zušlechtění, vzdělavatelný, plastický


Next: Bildsamkeit; Bildschirm; Bildschirmgerät    Bruchfestigkeit; Bruchfläche; Bruchgrenze