Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Bild; Bildabtastung; Bildebene do češtiny


s Bild = obrázek, vyobrazení, ilustrace, fotografie, snímek, průmět, představa, symbol, zobrazení, nákres, výkres, obrazec

e Bildabtastung = snímkový rozklad, snímání, rozklad snímků, snímkování, analýza obrazu, snímání obrazu, řádkování v televizi

e Bildebene = obrazová rovina, snímková rovina, rovina obrazu, rovina snímku, průmětna


Next: bilden; bildend; Bilder    bröckelig; bröckeln; bröcklig