Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Bezugspreis; Bezugsrecht; Bezugsschein do češtiny


r Bezugspreis = nákupní cena, předplatné, cena předplatného, kupní cena, cena při odběru nových akcií, upisovací cena

s Bezugsrecht = právo vybírat, právo odbírat, právo nakupovat (co), odběrní právo, nárok na odběr, nákupní právo, právo odběru, právo koupě, právo akcionářů na přednostní úpis akcií, právo na přednostní úpis akcií, přednostní právo akcionářů k úpisu akcií


Next: Bezüge; bezüglich; bezwingen    brennen; Brennen; brennend