Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Bezüge; bezüglich; bezwingen do češtiny


e Bezüge = příjmy, plat, důchod, dávky, povlaky, potahy, odběry, finanční přenosy, vztahy, zřetele

bezüglich = příslušný, dotčený, vztahující se k, vyplývající z (čeho), stran, ohledně, ohledně (čeho), ohledně čeho, vzhledem (k), co se týká, co se týče, pokud jde

bezwingen = přemoct, zvítězit, překonat, pokořit, potlačit, zdolat, zkrotit, pokořovat, překonávat, přemáhat, podmanit, podmaňovat


Next: Bezwinger; Bezwingung; bieder    Brenner; Brennfleck; Brennpunkt