Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Beziehungen; beziehungsweise; beziffern do češtiny


e Beziehungen = styky (s někým), zřetele, vzájemný vztah, vzájemné vztahy, vzájemné styky, poměry

beziehungsweise = anebo, případně, eventuálně, popřípadě, respektive, možná, třeba, vlastně

beziffern = očíslovat, číslovat, odhadnout, vypočíst, vypočítat, opatřit číslem, označit číslicemi, vyčíslovat


Next: Bezirk; Bezirke; Bezirksamt    Bremse; Bremsflüssigkeit; Bremsgestänge