Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Bestände; beständig; Beständigkeit do češtiny


e Bestände = bytí, zásoby, aktiva, položky - mj. (fondy - přehled aktiv), portfolio (fondy), portfolio fondy)

beständig = stabilní, ustálený, trvalý, odolný, ustavičný, stále, ustavičně, věrný, konstantní, neustálý, trvanlivý

e Beständigkeit = odolnost, ustavičnost, stabilita, ustálenost, trvalost, konstantnost, trvání, stabilnost, trvanlivost, vytrvalost, odolnosti


Next: bestärken; bestätigen; bestätigt    Bindungskraft; binnen; Binnenschifffahrt