Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Bestand; bestanden; Bestandsaufnahme do češtiny


r Bestand = existence, trvání, stálost, zásoba, počet, stav, porost, účetní stav, aktivum, nájem, počet přežívajících, zůstatek

bestanden = prospíval (ve škole), obstál, úspěšný, úspěšně složený, porostlý, složený, vykonaný

e Bestandsaufnahme = inventarizace, inventarizace zásob, soupis zásob, inventurní seznam, inventurní soupis, seznam, zjištění stavu, soupis, provedení inventury, inventarizace skutečného stavu, soupis hotovosti, soupis stavu


Next: Bestandsverzeichnis; Bestandteil; Bestandteile    Binders; Bindestoff; Bindestrich