Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Besitztum; Besitzung; Besitzwechsel do češtiny


s Besitztum = držení, vlastnictví, držebnost, pozemky, pozemek, statek, jmění, veškerý majetek

s Besitzung = usedlost, država, kolonie, držebnost, držení

r Besitzwechsel = změna ve vlastnictví, rimesa (tj. aktivní směnka), aktivní směnka, změna vlastníka, změna vlastnictví, převod vlastnictví, změna držby


Next: Besoldung; besonders; besonnen    Bildwandler; Bildwerfer; billig