Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Beschwörung; beseelen; besehen do češtiny


e Beschwörung = přísaha, zaklínání, zaříkávání, vyvolávání (duchů), zaříkání

beseelen = oživit, oduševňovat, prodchnout, naplnit, zduchovnit, zduševnit

besehen = prohlédnout, prohlížet, prohlížet si, obhlídnout, dívat se, uvážit náležitě, opatřený


Next: beseitigen; Beseitigung; Besen    bieten; Bieten; Bieter