Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Belastungskurve; belaufen; belämmert do češtiny


e Belastungskurve = zatěžkávací křivka, diagram zatížení, zátěžná charakteristika, zatěžovací charakteristika, zatěžovací křivka, křivka zaměstnanosti

belaufen = probíhat, odnášet, činit, být, frekventovaný, vyhledávaný

belämmert = hloupý (starý tvar), pitomý, vyjevený, vystrašený, zmatený


Next: beleben; belebt; Belebung    Bestand; bestanden; Bestandsaufnahme