Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Bekleidung; Bekleidungen; Beklemmung do češtiny


e Bekleidung = šaty, oblečení, ošacení, odívání, povlečení, obkládání, obložení, obklad, deštění, obezdění, obezdívka, obal

e Bekleidungen = šaty, obklady, obložení, obezdívky, šatů

e Beklemmung = skličování, tíseň, úzkost, stísněnost, oprese


Next: beklopfen; bekommen; bekömmlich    besiegte; besinnungslos; Besitz