Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Behinderte; behinderten; Behinderung do češtiny


r Behinderte = duševně postižený, postižený, invalida, postižená osoba, osoba se změněnou pracovní schopností

behinderten = znesnadněný, překáželi, zabránili, zamezili, ztěžovali, vadili

e Behinderung = zábrana, znesnadnění, zamezení, omezení, znemožnění, postižení, zdravotní postižení, zdravotní újma, handicap, invalidita, maření


Next: Behörde; behutsam; behüten    bescheinigen; Bescheinigung; beschenken