Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Bedachung; Bedarf; Bedarfsartikel do češtiny


e Bedachung = kryt, krytina, střecha, zastřešení, pokrytí střechy, krov, pokrývání

r Bedarf = poptávka, zásoba, spotřeba, spotřeby, potřeb, požadavek, nutnost

e Bedarfsartikel = spotřební zboží, každodenní životní potřeby, spotřební předmět, spotřební zboží, základní prostředky, spotřební artikl, předmět potřeby


Next: bedarfsgerecht; bedächtig; bedecken    belassen; Belastbarkeit; belasten