Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Beauftragte; Beauftragter; beängstigend do češtiny


r Beauftragte = pověřenec, pověřená osoba, zmocněnec (2.p.), zplnomocněnec, příkazník, zřízenec, zmocněnkyně, zplnomocněná, pověřená

Beauftragter = zmocněnec, pověřený, zplnomocněnec, pověřenou, zplnomocněnou, zmocněnou, obstaravatel, příkazník

beängstigend = povážlivý, skličující, působící úzkost, budící úzkost, znepokojující


Next: bebaut; Beben; Becher    Bekräftigung; bekunden; bekundet