Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Ausschuss; ausschütteln; ausschütten do češtiny


r Ausschuss = zmetek, zmetky, odpad, brak, kazové zboží, vadné zboží, vyřazené zboží, zmetkový výrobek, vadný výrobek, aušus, vadné archy, výmětové archy

ausschütteln = vytřást, vytřepat, vytřásat, stohovat, nasypávat

ausschütten = vysypávat, rozsypat, vylít, vylévat, rozlít, vyplácet, vyplatit (dividendy), vyplatit dividendy


Next: Ausschüttung; Ausschweifen; ausschweifend    beantworten; beantwortet; Beantwortung