Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Ausschlag; ausschlagen; Ausschlagen do češtiny


r Ausschlag = výkyv, kyv, výklon, amplituda, vychýlení, vychýlení střelky, výkyv střelky, vychylování, odchýlení, odchylka, excentricita, výstřednost

ausschlagen = skončit se, dopadnout, vychýlit se, klíčit, pučet, rašit, vypučet, vyrašit, kopat, vyrazit, potáhnout, obkládat

s Ausschlagen = vyhazování, vyklepávání, vyklepání fólie, vytloukání, vytlučení, dokončovací kování, vychození, vybití, vyšlehnutí, odmítnutí, vyražení, srážení


Next: ausschließen; ausschließend; ausschließlich    beabsichtigen; beabsichtigt; beachten