Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Ausfallmuster; Ausfallzeit; Ausfälle do češtiny


s Ausfallmuster = výsledný vzorek, konečný vzorek, výpadový vzorek, výpadové vzorky, vzorek

e Ausfallzeit = čas nečinnosti, prostoj, délka výpadku, ztrátová doba, doba výpadku, doba nečinnosti, ztrátová čas, délka prostoje, pracovní neschopnost, doba prostoje

e Ausfälle = vypadávání, nedostatky, vynechání, schodky, výsledky, ztráty, úbytek


Next: ausfällt; ausfertigen; Ausfertigung    ausspähen; Ausspähung; ausspeien