Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Ausfahrt; Ausfall; ausfallen do češtiny


e Ausfahrt = vyfárání, vyplutí (lodi), vrata, vyjížďka, výprava (turistická), projížďka, odjezd, výjezdní zářez, ústí nory

r Ausfall = vypadnutí, ztráta, vysazení, vynechání, úbytek, manko, výsledek, výjimečný případ, schodek, výpad, odpadnutí, neplnění

ausfallen = vypadnout, vypadávat, vysadit, přerušit se, skončit, nekonat se, odpadnout, být vynechán, vynechat, selhat, porouchat se, mít poruchu


Next: Ausfallmuster; Ausfallzeit; Ausfälle    ausspannen; aussparen; Aussparung