Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Ausbeutung; ausbilden; Ausbildung do češtiny


e Ausbeutung = těžení, vytěžení, využití, využívání, vyčerpání, exploatace, zisk, vydírání, zneužívání, kořistění, vykořisťování

ausbilden = školit, vycvičit, vyvázat, vzdělávat, vyškolit, vychovat, pěstit, vytvářet, vytvořit, cvičit, připravit, připravovat

e Ausbildung = vzdělávání, školení, zaškolování, vyškolení, výuka, studium, výchova, výcvik, vyučení, rozvoj, vývoj, příprava


Next: ausblasen; Ausblasen; ausbleiben    Ausschlag; ausschlagen; Ausschlagen